ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณบ้านสาคู ซอย 6 - หน้าโรงเรียนบ้านในทอน ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง จะปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ในวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 17.00 น. ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีพื้นที่งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณบ้านสาคู ซอย 6 - หน้าโรงเรียนบ้านในทอน ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อ ผปบ. ปฏิบัติงาน ย้ายระบบจำหน่ายแรงสูง
มีพื้นที่กระแสไฟฟ้าดับ ดังนี้ สาคูซอย6, บริษัท อินทูอิชั่น จำกัด, วิสต้า - เดลมา, บ้านในทอน, โรงแรมในทอนบุรี บีช รีสอร์ท, THE KARA, บลูแมน ภูเก็ต อาคาเดีย, บดินทรบุรี บีชรีสอร์ท ภูเก็ต, ในทอนคอนโดมิเนียมและ โรงเรียนบ้านในทอน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEA cut off electricity for High-Voltage distribution improvement at Baan Sakhu Soi 6 - in front of Baan Naithon School On Tuesday, 25 May 2021 from 09.00 am. - 05.00 pm.
Outage Zone : Baan Sakhu Soi 6, Intuition Co., Ltd., Vista-Delma, Baan Naithon, Naithon Buri Beach Resort, THE KARA, Blue Man Phuket Arcadia, Badinthon Buri Beach Resort Phuket, Naithon Condominium and Baan Naithon School
25/05/2564 09:00
25/05/2564 17:00
กฟอ.ถลาง
0835509979
ชญานิษฐ์ นวกุลฤทธิไกร