ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านสมอโคน หมู่ที่ 1 ตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย
บริเวณบ้านสมอโคน หมู่ที่ 1 ตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ในวันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 13.30.– 14.30 น.
18/11/2563 13:00
18/11/2563 15:00
กฟอ.พรานกระต่าย
055761399
ปัญญา ฉ่อยทนง
ลำดับดาวน์โหลด