ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อำเภอบางละมุง โป่งสะเก็ดฝั่งโรงเรียนจุดเดิม
เปลี่ยนสายแรงสูง
18/08/2563 09:00
18/08/2563 17:00
กฟภ.เมืองพัทยา
038426463,038438502
มยุรีย์ มูลตีปฐม
ลำดับดาวน์โหลด