ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ข้างสำนักงานเทศบาลเมืองควนลัง ถนนเอเชีย หมู่ที่ 3 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
รื้อถอน -ปักเสา จำนวน 12,12 ต้น และ รี้อถอน ABS 1 ชุด , ติดตั้ง SF6 1 ชุด
14/08/2562 09:00
14/08/2562 17:00
กฟอ.หาดใหญ่
074 - 253965-69 , 074 - 220900
ปราโมทย์ ด้วงเขียว
ลำดับดาวน์โหลด
1ใบประกาศ