ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.สี่แยกสมเด็จ หมู่ที่ 2,6 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
ย้ายจุดติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 160 kVA จำนวน 1 เครื่อง
05/08/2564 09:00
05/08/2564 15:00
กฟอ.สมเด็จ
0610357866
เดชนภา ศรีทา
ลำดับดาวน์โหลด