ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟอ.บ้านโป่งมีแผนดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี2ถึงวัดตาลปากลัดต.คุ้งพยอมอ.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี2ถึงวัดตาลปากลัดอ.บ้านโป่งจ.ราชบุรี
05/12/2562 08:30
05/12/2562 16:30
กฟอ.บ้านโป่ง
032-211226 / นายจำรัส 085-1924319
ธีรพงษ์ เจริญกูล
ลำดับดาวน์โหลด
1วัดตาลปากลัด