ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.ห้วยไคร้ ต.เวียง อ.เทิง
ดับไฟย้ายแนวน F9, F10 บ.ห้วยไคร้ ต.เวียง อ.เทิง
วันที่ 20, 25, 27 ก.ค. 65 เวลา 09.00 - 16.30 น.
20/07/2565 09:00
20/07/2565 17:00
กฟอ.เทิง
053-795393 , 053-796118
ชาญวิกร ดอนมูล
ลำดับดาวน์โหลด