ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
แยกหนองดี ฝั่งซ้ายถนนสาย 41 ขาลง
ดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงวงจรที่ 4 และ 9 สถานีจ่ายไฟทุ่งใหญ่
26/03/2563 09:00
26/03/2563 16:00
กฟอ.ทุ่งใหญ่
0897299103,075368622
สิริวัฒน์ ลิขิตธำรงกวิน
ลำดับดาวน์โหลด