ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านห้วยเกาะหลวง บ้านสะพานหิน บ้านสะพานหินพัฒนา ต.เวียงมอกทั้งหมด
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานซ่อมแซมระบบจำหน่าย ช่วงบ้านห้วยเกาะหลวง ถึง ปากทางอ่างเก็บน้ำแม่มอก
17/05/2565 08:00
17/05/2565 17:00
กฟอ.เถิน
0857196257
ทรงวุฒิ สุปินธรรม
ลำดับดาวน์โหลด