ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
โครงการซีรีนเลค
ปรับปรุงระบบจำหน่าย ภายในโครงการซีรีนเลค
15/10/2564 09:00
15/10/2564 16:30
กฟจ.เชียงใหม่ 2
053896129
ปวาริศ บุญทกูล
ลำดับดาวน์โหลด