ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ บ้านวังแขยง ม.5 ต.ปลวกแดง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง จะดำเนินการดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบแรงต่ำ บริเวณ บ้านวังแขยง ม.5 ต.ปลวกแดง เพื่อปรัปรุงระบบแรงต่ำ
12/02/2563 09:00
12/02/2563 16:30
กฟอ.ปลวกแดง
086-3823738
กฤษณกร อินทะนา
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟวันที่ 12 ก.พ. 2563