ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
SEK2R-03 ถึง Diss ชั่วคราว บ้านโคกอุดม
ดับไฟปฏิบัติงานปักเสาแรงสูง ขนาด 12.20 เมตร
1.ดับไฟ เวลา 08.00-17.00 น. ประกอบด้วย บ้านโคกอุดม , บ้านอุดมสุข
2.ดับไฟ 2 ช่วงเวลา 08.00-09.00 น. และ 16.00-17.00 น. ประกอบด้วย โลตัสพรเจริญ , ปั๊มน้ำมัน ปตท. , โรงไม้ JQS
3.พื้นที่อาจส่งผลให้แรงดันต่ำกว่ามาตรฐาน (ไฟตก) ประกอบด้วย โลตัสบึงกาฬ , ปั๊มน้ำมัน ปตท. , โรงไม้ JQS
30/01/2563 07:00
30/01/2563 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0816623111
ปฐมทรรศน์ ชงัดเวช
ลำดับดาวน์โหลด