ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ปากทางเข้าหมู่บ้านทุ่งหัวช้าง
ขอดับไฟชั่วคราวเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย และเพิ่มประสิทธิภาพในการจากกระแสไฟฟ้า
11/02/2562 09:00
11/02/2562 16:30
กฟอ.แม่ริม
053299166
สมศักดิ์ นันติแก้ว
ลำดับดาวน์โหลด