ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอบบ้านนุ่น อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
เพิ่มขนาดหม้อแปลง ปรับปรุงระบบแรงตำ่
04/03/2564 09:00
04/03/2564 17:00
กฟอ.ปลวกแดง
0626859444
เศรษฐา พิรุณสาร
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ