ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณตั้งเเต่ปากซอยบ่อตกปลาตาเฉย ถึงสุดไลน์ชนเเดนไฟฟ้าสมุทรสาคร
จะทำการงดจ่ายกระเเสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว บริเวณตั้งเเต่ปากซอยบ่อตกปลาตาเฉย ถึงสุดไลน์ชนเเดนไฟฟ้าสมุทรสาคร เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเเรงสูง
13/10/2562 08:30
13/10/2562 17:00
กฟอ.กระทุ่มแบน
034-471343 , 034-473912
ธิดา ยงวรรณกร
ลำดับดาวน์โหลด