ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตลาดอำเภอคง ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอคง จะดำเนินการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคง จ.นครราชสีมา เพื่อความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน จึงของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้
วันอาทิตย์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๐๐ ถึงเวลา ๑๗.๐๐ น. บริเวณดับไฟ ตลาดอำเภอคง ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา
ทั้งนี้ หากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคง ดำเนินการเสร็จก่อนกำหนด จะเร่งรัดจ่ายกระแสไฟฟ้าทันที

หากมีข้อสงสัยประการใดต่อต่อสอบถามที่เบอร์โทร.1129 หรือ 044459227 ตลอด 24 ชม.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอคง
07/06/2563 08:00
07/06/2563 17:00
กฟอ.คง
044459227
เสน่ห์ ศรียางนอก