ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณถนนศรีอุทัย 7 ซอยก๋วยเตี๋ยวเต็กเฮียะ
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ ซอยข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเต็กเฮียะ - บ้านสะแกกรังรีสอร์ท
17/11/2564 09:00
17/11/2564 16:00
กฟจ.อุทัยธานี
0910256163
กฤษดา แสงพงษ์
ลำดับดาวน์โหลด