ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม.4 ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
จะทำการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันหัวดรอฟเอาท์ต้นหม้อแปลง จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าในการปฏิบัติงาน ใช้เวลาดับไฟฟ้า
30/04/2562 08:00
30/04/2562 17:00
กฟอ.มโนรมย์
056-491324
วีระ เหล่าสุขสถิตย์
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศเสียงตามสาย