ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.สหโคเจน
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อแก้ไขจุดร้อน
13/10/2564 08:00
13/10/2564 17:00
กฟจ.ลำพูน
053-511197,053-535119
จตุชล บุญเกิด
ลำดับดาวน์โหลด