ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.ห้วยผึ้ง ต.เวียง อ.เทิง
งานดับไฟ ปฏิบัติงานย้ายแนวระบบจำหน่ายแรงสูง 22 เควี บ.ห้วยผึ้ง ต.เวียง อ.เทิง
03/08/2565 08:30
08/08/2565 17:00
กฟอ.เทิง
053-795393 , 053-796118
สุริยา บุญมา
ลำดับดาวน์โหลด