ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สถานีไฟฟ้าชัยบาดาล 1 ถึง สามแยกหอนาฬิกา
ปฏิบัติงานแก้ไขจุดต่อสายไฟฟ้าแรงสูงที่ชำรุด บริเวณตรงข้ามโชว์รูมนิสสัน
13/08/2562 08:30
13/08/2562 12:00
กฟอ.ชัยบาดาล
036461014
คมสัน สว่างเรือง
ลำดับดาวน์โหลด
1พื้นที่ดับไฟ