ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้า บริษัทไดนาสตี้ไทล์ท็อป - มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
ปรั่งปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงย้ายหม้อแปลง 100 kva
19/11/2564 09:00
17/11/2564 16:00
กฟจ.เพชรบูรณ์
0958137111
พิทยา โกมาร
ลำดับดาวน์โหลด