ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณสามแยกบ้านมีชัย ถึง บ้านตาด ต.บ้านตาด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
ดับไฟเพื่อ ตัดกิ่งไม้คร่อมสายเมนไลน์และโค่นกำจัดกอไผ่ใกล้สายป้องกันกระแสไฟฟ้าดับ หมู่บ้านที่ได้รับผล
กระทบมีดังนี้ 1.บ้านงิ้ว 2.บ้านโนนสะอาด 3. บ้านโนนสวรรค์ 4. บ้านตาด
18/05/2564 09:00
18/05/2564 14:00
กฟอ.บ้านดุง
0652369312
ปรีชา เทวสิทธิ์
ลำดับดาวน์โหลด