ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านดงช้างดี ถึงแยกไผ่ใหญ่
จะทำการดับกระแสไฟฟ้าแรงสูงเพื่อปฏิบัติงานรื้อเสาไฟฟ้าแรงสูงและปักเสาไฟฟ้าแรงสูงบริเวณ บ้านดงช้างดี บริเวณตั้งแต่ บ้านดงช้างดี จนถึง แยก บ้านไผ่ใหญ่
24/04/2563 08:30
24/04/2563 17:30
กฟจ.อุตรดิตถ์
055443195
ณัฐพล พรมอินทร์
ลำดับดาวน์โหลด