ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านนางแตน ซ.11 ถึง บ้านสองแควใต้ ซ.1
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ปักเสา เปลี่ยนสาย
10/08/2565 08:30
10/08/2565 17:00
กฟอ.เกาะคา
054-281-498
ปกิต วงศ์ปลูกแก้ว
ลำดับดาวน์โหลด