ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ปากทางบ้านนาอุดม ถึง บ้านนายม อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
16/10/2563 09:00
16/10/2563 16:30
กฟจ.อำนาจเจริญ
045-451253 045-511937
สุรชัย บุญประสพ
ลำดับดาวน์โหลด