ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านป่ามะม่วง ถึง บ้านหนองบัวเหนือ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตาก จะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า ย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงสูง ที่จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับบริเวณบ้านเด่น, โรงเรียนเด่นวิทยา, วัดบ้านเด่น จนถึงร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้าง(ก่อนถึงโรงน้ำแข็งท๊อปไอซ์) ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดตาก

วันเวลา และ บริเวณที่ดับไฟ
วันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2563
ดับไฟ ช่วงเวลาที่ 1 ตั้งแต่ เวลา 09.00 -09.30 น.
ดับไฟ ช่วงเวลาที่ 2 ตั้งแต่ เวลา 15.00 –15.30 น.
บริเวณที่ดับไฟ
ตั้งแต่บ้านป่ามะม่วง, บ้านหินโค้ว, บ้านหนองตับ และบ้านหนองบัวเหนือ ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดตาก และบ้านอยู่อาศัยในบริเวณดังกล่าว
06/08/2563 09:00
06/08/2563 09:30
กฟจ.ตาก
055511121
สุรศักดิ์ บุญไชยสุริยา
ลำดับดาวน์โหลด
1ใบประกาศแจ้งผู้ใช้ไฟ