ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณสะพานหน้าวัดโพธิ์เย็น ติดตั้งฉนวนป้องกันสัตว์
ปรับปรุงระบบจำหน่ายเปลื่ยนเสา คอร.ชำรุด
16/02/2562 09:00
16/02/2562 16:00
กฟจ.เพชรบูรณ์
0567611244
โรม กันมา