ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าวัดม่วงตึ๊ด ถึงบ้านหัวนา
ริดลานต้นไม้ออกจากระบบจำหน่ายแรงสูง
13/02/2564 09:00
13/02/2564 16:00
กฟจ.น่าน
054718120
พรเกษม วัฒนศิริ
ลำดับดาวน์โหลด