ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ฝั่งตรงข้ามเลียบคลองบางน้ำจืด ตั้งแต่แนวถนนเอกชัย - บางบอน ถึง แนวถนนพระราม 2[ผกส. PEA Samutsakhon]
เพื่อปฏิบัติงาน ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบจำหน่ายเชิงป้องกัน
(ก่อสร้างระบบสายส่ง 115 kV)
03/02/2562 08:00
03/02/2562 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร
นายอำนาจ 081-9955260,นายยุทธนา 083-3116199,034-422818,034-494284-5
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด