ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านกวาว หมู่ 5 ต.กาญจนา อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
15/02/2561 08:30
15/02/2561 16:30
กฟจ.แพร่
054-653222
เทวลักษณ์ ทานศรีชาติ
ลำดับดาวน์โหลด