ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้ากรมประมงถึงหน้าฮอนด้า
ดับไฟเพื่อทำการ ปักเสา แซมไลน์ บริเวณหน้ากรมประมงถึงหน้าฮอนด้า
27/04/2563 07:30
27/04/2563 16:30
กฟจ.ปราจีนบุรี
037-480-464
ณัฐดนัย สว่างพิศาลกิจ
ลำดับดาวน์โหลด