ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่ 15,16 ตำบลเเพรกศรีราชา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสรรคบุรี จะดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูงใต้ไลน์สายส่ง 115 KV บริเวณตั้งแต่ร้านกาแฟคอฟฟี่เลิฟถึงศาลาแขวงการทางตรงข้ามท่าข้าวจิรโรจน์(เฮียหวัง) เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานและคนงาน จึงจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานบริเวณดังกล่าว โดยจะดำเนินการเป็นเวลา 1 วันทำการคือวันที่ 14 มกราคม 2565 ตั้งแต่ เวลา 08.30-17.00 น. ดังนั้นในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้นจะทำให้ตั้งแต่ร้านอาหารครัวต้นคูณตรงข้ามปั้มบางจาก บ้านสระไม้แดงถึงหน้าวัดหัวตะพานไฟดับชั่วขณะ 2 ช่วงเวลา(เช้า 08.30น.-เย็น 17.00 น.)ใช้เวลาประมาณช่วงละ 1 ชั่วโมงโดยประมาณ ส่วนบริเวณที่ได้รับผลกระทบดับชั่วขณะสองชั่วเวลาคือเช้า-เย็น ใช้เวลาช่วงละประมาณ 1 ชั่วโมง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
-หมู่ 15 และ หมู่ 16 ต.แพรกศรีราชา ตั้งแต่ร้านอาหารครัวต้นคูณตรงข้ามปั้มบางจาก บ้านสระไม้แดงถึงหน้าวัดหัวตะพาน,ร้านบ้านสวนคาเฟ่,ร้านกาแฟเม้าท์มอย,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดกำแพง,น้ำดื่มตรามายด์มะลิ,โรงเรียนวัดกำแพง,วัดกำแพง,วัดหัวตะพาน,โรงเรียนวัดหัวตะพาน,วัดสระแก
หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสรรคบุรี ก็จะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทันที
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
14/01/2565 08:00
14/01/2565 17:00
กฟอ.สรรคบุรี
056-481456
ปริญญา ภู่เหล็ก
ลำดับดาวน์โหลด