ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณโคกโตนดซอย1(นาสร้อย) ถึง หน้าบริษัทโบทานิก้าฟอเรสต้า จำกัด เฟส10 อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง จะปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีพื้นที่งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณโคกโตนดซอย1(นาสร้อย) ถึง หน้าบริษัทโบทานิก้าฟอเรสต้า จำกัด เฟส10 อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อ ผปบ. ปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
มีพื้นที่กระแสไฟฟ้าดับ ดังนี้ บริษัท ภูเก็ตสมพลพัฒนา จำกัด ,ซอยโคกโตนดซอย1, บริษัท ออคิดฮอลิเดโฮมส์ จำกัด (โคกโตนดซอย1) ,โครงการบ้านจัดสรร นายอรรถสิทธิ์ อินทรชูติ, บริษัท โบทานิก้า เซอร์วิส จำกัด , บ้านพักนายขจร แพทย์ขิม, บริษัท จอห์น แอนโทนี่กรุ๊ป จำกัด ,โครงการลากูน่าพาร์ค 2 และ บริษัท โบทานิก้าฟอเรสต้า จำกัด เฟส 10
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEA cut off electricity for High-Voltage distribution improvement at Khok Tanote Soi 1 (Na soi) to in front of Botanica Foresta Co., Ltd. Phase 10 , Thalang, Phuket On Tuesday, 12 July 2022 from 09.00 am. - 04.30 pm.
Outage Zone : Phuket Somphon Pattana Company Limited, Soi Khok Tanote Soi 1, Orchid Homes Company Limited (Kok Tanote Soi 1), housing project Mr. Atthasit Inthachuti, Botanica Service Company Limited, Mr. Kajon Phatkhim's house, John Anthony Group Company Limited, Laguna Park 2 project and Botanica Foresta Company Limited phase 10
12/07/2565 09:00
12/07/2565 17:00
กฟอ.ถลาง
076386883
ชญานิษฐ์ นวกุลฤทธิไกร