ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองตะเคียน ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
ติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 50 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง
พาดสาย ขนาด 50 AW จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 0.6 กม.
ตัดจ่าย/แบ่งโหลดแรงต่ำให้เหมาะสม
ยุบรวมโหลดแรงต่ำให้เหมาะสม
05/06/2564 08:30
05/06/2564 16:30
กฟอ.นางรอง
0817903848
อนุสรณ์ สุขพลาพร
ลำดับดาวน์โหลด
1แจ้งดับไฟ