ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนวัดพระนอน , ถนนหนองบัว ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
เนื่องด้วยในวันอาทิตย์ ที่ 7 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.0๐ น. ถึงเวลา 16.00 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย จะดับกระแสไฟฟ้าปฏิบัติงานตัดต้นไม้ใต้ไลน์สายไฟฟ้าแรงสูงเป็นการเร่งด่วน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายกระแสไฟฟ้าและป้องกันการเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องเป็นวงกว้าง บริเวณเส้นทางถนนวัดพระนอน และถนนหนองบัว ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย จนสุดระบบจำหน่าย ฉะนั้นตามวัน – เวลาดังกล่าว บริเวณ ที่อยู่อาศัย, สถานประกอบการ, กิจการหรือร้านค้าของท่าน จะไม่มีไฟฟ้าใช้รวมหนึ่งวัน และหากปฏิบัติงานเสร็จเร็วกว่ากำหนดจะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าทันที จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและต้องขออภัยในความไม่สะดวกทั้งนี้โปรดแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ดับกระแสไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องทราบต่อไปด้วย
07/08/2565 09:00
07/08/2565 16:00
กฟจ.เชียงราย
053711073
พงษารัชฎ์ มหาชัย
ลำดับดาวน์โหลด