ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่อาย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่อาย มีความจำเป็นต้องดับไฟฟ้า เนื่องจากปฏิบัติงานบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่ายซึ่งจะใช้เวลาแต่ละจุดประมาณ 1 – 2 ชั่วโมง
ในวันศุกร์ ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565 ในช่วงเวลาเวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. บ้านฮ่องห้า ม.5 ต.สันต้นหมื้อ บริเวณซอย 13 (TR 38-021916)
2. บ้านสันป่าเหียว ม.7 ต.สันต้นหมื้อ บริเวณซอย3,4 (TR 29-007263)
3. บ้านสันป๋อ ม.8 สันต้นหมื้อ บริเวณที่ทำการกำนัน ต.สันต้นหมื้อ (TR 29-015218)
4. บ้านสันป๋อ ม.8 สันต้นหมื้อ (TR 29-015562)
5. บ้านทรายแดง ม.3 สันต้นหมื้อ (TR 55-005945)
6. บ้านสันปอธง ม.2 ต.สันต้นหมื้อ (TR 28-015125)
7. บ้านโล้ะ ม.1 ต.สันต้นหมื้อ (TR 29-003104)
22/04/2565 08:00
22/04/2565 17:00
กฟอ.แม่อาย
0910795580
ธวัชชัย สุรินทร์แก้ว
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ 22/04/2565