ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณสี่แยกก่อนถึงศูนย์กู้ชีพกู้ภัยศรีเมืองปง ถึง บ้านไก่โห่ ตำบลบ้านปง
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดง มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า เพื่อจะดำเนินการตัดจ่ายหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ ลดปัญหาการเกิดไฟตก บริเวณสี่แยกก่อนถึงศูนย์กู้ชีพกู้ภัยศรีเมืองปง ถึง บ้านไก่โห่ ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานจึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า ในวันศุกร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา ๐9.00 น. ถึง 16.30 น.
17/09/2564 09:00
17/09/2564 16:30
กฟอ.หางดง
053-441093
ปิยณัฐ วรรณประเวช