ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณตำบลเวียงต้า
ปป.เปลี่ยนสายแรงสูงบริเวณ ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่
15/10/2562 08:30
15/10/2562 17:00
กฟจ.แพร่
054-581612
เสน่ห์ ศิริวาท
ลำดับดาวน์โหลด