ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณแยกโรงเรียนบ้านแคราย ถึงบริเวณหน้าหมู่บ้านชนันธร
เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ
30/03/2563 09:00
30/03/2563 16:00
กฟอ.กระทุ่มแบน
ผู้ควบคุมงาน คุณปรีชา แก้วสีม่วง โทร. 081-251-5281
นิทัศน์ สุขเกิดผล
ลำดับดาวน์โหลด