ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ใขเขตเทศบาลตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ทุกหมู่บ้าน(ยกเว้นบ้านโนนอุดม ม.10)
ดับไฟปฏิบัติงานติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน Recloser ไลน์บ.โป่งเชือก
18/11/2564 09:00
18/11/2564 16:00
กฟอ.สมเด็จ
0610357866
เดชนภา ศรีทา
ลำดับดาวน์โหลด