ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
จากบ้านหนองบ่อ ถึง บ้านนาทาม ตำบลหมูม่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ตลอดทั้งแนว รวมทั้งตรอกซอกซอยและบริเวณใกล้เคียง
ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้า
22/01/2563 09:00
22/01/2563 17:00
กฟจ.อุดรธานี
1129 042327995 042327996 0872249452
โชคอนันต์ ชิณวงศ์
ลำดับดาวน์โหลด