ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองไฮ หนองระเนตร ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ
งานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
16/11/2562 09:00
16/11/2562 17:00
กฟอ.ศรีมหาโพธิ
037-279370 ,037-452684
อัครเดช เข็มลา
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนที่ Google Maps