ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ปากทางบ้านบ่อสลี ถึง กม.70 เนินพิศวง
ดับเพื่อติดตั้งมิเตอร์แบ่งแดน บริเวณ เขตต่อแดน กฟย.บ่อหลวง - กฟส.แม่สะเรียง
25/06/2565 09:00
25/06/2565 17:00
กฟอ.ฮอด
096-4347785
ยุทธนา ใจทนัน
ลำดับดาวน์โหลด