ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ไฟเกษตรวัดป่าดงสามขา ต.บึงบอน อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ
ดับไฟปฏิบัติงานเพื่อติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย(โรงแยกขยะฯ) ที่ไฟเกษตรวัดป่าดงสามขา ต.บึงบอน อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ
24/07/2562 09:00
24/07/2562 16:00
กฟจ.ศรีสะเกษ
0 4564 4335 , 0 4591 1203-6 ต่อ 14460 , 14455
สมสิทธิ์ รัตนภักดิ์
ลำดับดาวน์โหลด