ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อาคารพาณิชย์ข้างหอพักใบไม้ ซอยภิรมย์ชล
เพื่อทำการบำรุงรักษาหม้อแปลงอาคารพาณิชย์ข้างหอพักใบไม้ ซอยภิรมย์ชล
25/09/2563 09:00
25/09/2563 12:00
กฟภ.บางแสน
038381683,038385147,1129
ฉัตรชัย มงคล
ลำดับดาวน์โหลด