ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านเขาขาดหน้าวัด
ดำเนินการขอดับไฟเพื่อปรัปปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ บริเวณหมู่บ้านเขาขาด ต.แก่งดินสอ หน้าวัดเขาขาด
23/08/2562 09:00
23/08/2562 12:00
กฟอ.นาดี
037-455451
วชิระ คำจริง
ลำดับดาวน์โหลด