ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย๒๒ เควี บ้านหนองตะเคียน ถึง บ้านโคกกว้าง
-ปักเสา
-เพิ่มเฟสแรงสูง
22/02/2564 09:00
26/02/2564 15:00
กฟจ.ศรีสะเกษ
045671244
กิตติพงษ์ ทองจันทร์
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ