ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ไลน์แยกบ้านเมืองเก่า ถึงบ้าน โพธิ์ตาสี ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย
ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบจำหน่าย
- แก้ไขสายแรงสูงหย่อนยาน จำนวน 4 จุด ระยะทาง 0.5 วงจร/กม. ปักเสาแซมไลน์ 6 ต้น
- เพิ่มลูกถ้วยแขวน SLK-SPAN จำนวน 4 ชุด
- แก้ไขปรับแต่งเสาแรงสูงเอนเอียง จำนวน 10 ต้น
- ซ่อมแซมระบบจำหน่ายแรงต่ำ สายข้ามถนน ระยะทาง 0.08 วงจร/กม.
- ตัดต้นไม้ใกล้สายแรงสูง(ก่อไผ่) จำนวน 4 กอ และตัดต้นไม้ตามแนวระบบจำหน่าย
21/01/2562 09:00
21/01/2562 16:00
สนง.เขต ฉ3นครราชสีมา
0872484350
ประพันธ์ ปัญญาสุทธิเลิศ
ลำดับดาวน์โหลด
1แจ้งดับไฟ