ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สี่แยกท่าไม้แดง ตำบลลานดอกไม้ออก อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
งานย้ายแนวพาดสาย SAC 185 ตร.มม. จำนวน 500 ม. ตัดเบรค หัวเสา จำนวน 2 จุด ปักเสา 12.20 ม. จำนวน 2 ต้น
17/09/2562 08:30
17/09/2562 16:30
กฟจ.กำแพงเพชร
055 - 711181 , 055 - 716711
โกศล ศรีบัวจับ
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนผังแนบ